You are here:  / Karta graficzna do 1000 zł / Transmisja i odczyt

Transmisja i odczyt

post by related

related post

Podstawowym wymogiem przy wykorzystywaniu danych zależnych od czasu w sieci komputerowej jest zapewnienie ciągłości ich strumienia w trakcie transmisji i odczytu. Ujmując rzecz prościej: zależności czasowe między danymi muszą być zachowane, a ewentualne przerwy w strumieniu danych należy wyeliminować.

Odbiorca i nadawca umawiają się co do prędkości ich transmisji . Dane audio i video przesyłane są, pogrupowane w tzw. pakiety czyli porcje danych użytkowych, wraz z danymi kontrolnymi oraz adresami nadawcy i odbiorcy, gdyż tylko w takiej formie potrafią je przyjąć podłączone do sieci komputery. Przy tym pamiętać trzeba, że dane video muszą być przesyłane we właściwym „rytmie”. Należy zaznaczyć, że pogrupowanie danych audiowizualnych w pakiety jest niezbędne do tego, aby w sieci mogły być przesyłane równolegle do nich także dane innego typu. Teoretycznie możliwe byłoby połączenie w sieci nadawcy z wieloma pojedynczymi odbiorcami. Nie jest to jednak sensowne, gdyż rozwiązanie takie wymaga zbyt szerokiego pasma przenoszenia w sieci oraz bardzo angażuje moc obliczeniową, biorących w połączeniu udział komputerów. Rozsądniejsze wydaje się jednorazowe przesłanie informacji do pobliskich odbiorców i wykorzystanie istniejących w sieciach lokalnych adresów grupowych. Takie wysyłanie danych od jednego nadawcy do zdefiniowanej grupy odbiorców nazywa się „multicast” . Tak więc, nie każdy podłączony do sieci komputer może wykorzystywać daną aplikację multimedialną, a jedynie te, należące do pewnej zdefiniowanej grupy. Architektura IBM Token Ring zapewnia różnorodne możliwości adresowania grupowego. W trakcie targów CeBit 92 na stoisku IBM European Networking Center zademonstrowano pilotowy system multimedialny. System ten, wspomagający pracę zespołową, uruchomiony był w sieci LAN i wykorzystywał wspomniane już możliwości adresowania. Komputery, będące stacjami roboczymi tej sieci, wyposażone były w karty Action-Media-II wspomagające platformę DVI, które opracowano wspólnie z firmą Intel. Jeden z serwerów dostarcza stacjom roboczym skompresowaną informację video, co można wykorzystać np. do informowania pracowników. Drugi z kolei połączony był ze zdalnie sterowaną kamerą video, dzięki czemu można za jego pomocą zrealizować system kontroli produkcji. Na monitorze, obok danych pomiarowych, ukazuje się odpowiedni obraz.