You are here:  / Biznes i Ekonomia / Ryzyko bazowe

Ryzyko bazowe

post by related

related post

Pierwsza sytuacja związana jest z ryzykiem bazowym, czyli ryzykiem związanym z możliwością tego, że ceny aktywów zabezpieczanych kontraktem oraz ceny aktywów podstawowych kontraktu nie będą zmieniały się równolegle. Stopy procentowe długoterminowych obligacji podlegających dostawie na mocy kontraktu futures na obligacje skarbowe mogą nie zmieniać się w ścisłej korelacji ze stopami procentowymi papierów wartościowych, które chce zabezpieczyć instytucja finansowa. Ryzyko bazowe najczęściej nie jest zbyt wysokie, ponieważ stopy procentowe większości obligacji ulegają prawie równoczesnym wahaniom, czasami jednak może wzrosnąć. Przypuśćmy, że First National Bank podejmuje próbę zabezpieczenia posiadanych długoterminowych obligacji komunalnych, zajmując pozycję krótką z kontraktu futures na obligacje skarbowe, po czym, na jakiś czas przed terminem dostawy, jeden z ważniejszych uczestników rynku obligacji komunalnych nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań. (Tego rodzaju wydarzenie miało miejsce w 1983 r., kiedy Public Power Supply System stanu Waszyngton odmówił spłaty 2,25 mld. dol. należności z tytułu obligacji komunalnych). Odmowa może doprowadzić do ostrego wzrostu stóp procentowych obligacji komunalnych, ponieważ wyższe ryzyko niewypłacalności zmniejszy na nie popyt, zwiększy natomiast popyt na wolne od ryzyka obligacje skarbowe, co najprawdopodobniej wpłynie na obniżenie ich stóp procentowych.