You are here:  / Karty graficzne 2015 / Rynek systemów użytkowych

Rynek systemów użytkowych

post by related

related post

Nieprzerwanie trwają dyskusje na temat procentowego udziału – na rynku aplikacji multimedialnych – poszczególnych obszarów zastosowań technologii multimediów, widzi główne możliwości zastosowań w obszarze działań profesjonalnych, w systemach typu „kiosk” i w zakresie kształcenia i dokształcania.

Studium rynku zrealizowane przez Johna Galea i jego Information Workstation Group przedstawia informacje na temat udziałów w rynku, przypadających poszczególnym obszarom zastosowań technologii multimediów, przyjmując za podstawę klasyfikację obszarów zastosowań tej technologii. W przypadku obu przedstawionych poniżej wykresów natychmiast zauważalny jest wysoki udział procentowy, jaki prezentowane tu studium przypisuje w 1995 r. obszarom określanym jako „rozrywka” i „elektroniczne publikacje” oraz „rynek zastosowań popularnych”. O ile jednak aplikacje z zakresu „komunikacji” mają zdecydowanie wysoki udział w rozpatrywanym ilościowo globalnym rynku aplikacji, o tyle obroty w tym obszarze zastosowań mają znikome znaczenie w stosunku do obrotów globalnych. W rozdziale pierwszym, przy opisie tych aplikacji podkreśla się jednak, że programy te są stosowane w tych obszarach, które przy rozdziale na rynki zbytu ujęte zostały oddzielnie. Z obydwu wykresów wynika, że główne rynki zbytu multimediów na obszarze USA i Kanady zawierać się będą w 1995 r. w obszarze zastosowań popularnych, a także w świecie biznesu oraz kręgach władzy i administracji. Największy udział w zakresie ilości aplikacji i związanych z tym obrotów, studium przypisuje obszarowi „rozrywki”. Potem następują obszary „komunikacji” oraz „kształcenia i dokształcania”. Zastosowania typu POS/POI stanowią niewielką część rynku aplikacji. Łącznic z aplikacjami z zakresu reklamy, ich udział w wysokości 8,5% staje się już jednak godny uwagi. Właśnie zastosowaniom z grupy POS/POI instytut badania rynku o nazwie CTR przepowiada, w studium zatytułowanym „PC Operation Systems”, bardzo szybki wzrost udziału w wykorzystaniu przyszłych komputerów klasy MuItimedia-PC. Udział ten był w latach 1990 i 1991 jeszcze stosunkowo ograniczony, w 1994 r. zastosowania te będą już na terenie USA wykorzystywać ponad 0,5 min multimedialnych PC. Studium zakłada przy tym sprzedaż w USA około 3,4 min systemów z komputerami klasy Multimedia PC.

Rynek systemów użytkowych
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)