You are here:  / Dobra karta graficzna / Myszka komputerowa

Myszka komputerowa

post by related

related post

Zadebiutowała w latach 60, nazwa jej wzięła się od kabelka, który wystawał z pudełka i prowadził do komputera. Choć od tego czasu minęło pół wieku to myszka spełnia dziś te same funkcje, co przed laty. Urządzenie to do masowej sprzedażny trafiło dopiero w latach 80. Na początku Microsoft dołączał to urządzenie do pakietu MS Word.

Pierwsze urządzenia tego typu były całkowicie mechaniczne. Podczas poruszania myszką po stole kulka obracała się i przekazywała ruch na rolki. Odpowiedni program komputerowy na podstawie zebranych danych oblicza ruch myszki i odwzorowuje to na ekranie monitora. Myszy tego typu są mało dokładne i do prawidłowego działania potrzebują specjalnych podkładek, najlepiej lekko chropowatych by kulka dobrze się kręciła i nie ślizgała. Myszy optyczne tez już mają swoje lata, choć te pierwsze do swego poprawnego działania potrzebowały specjalnych kratkowanych podkładek. Myszy optyczne zaczęto sprzedawać w latach 90. Obecnie są one wyposażone w świecąca na czerwono diodę, oświetla ona podłoże, po którym się myszka porusza. Potem światło to odbija się i wraca. Urządzenie to rejestruje około 1500 obrazów na sekundę. Potem informacje na temat przemieszczania się myszki wędrują do komputera, ten je przetwarza i wprawia na monitorze kursor w ruch. Myszki te są o wiele bardziej dokładne niż kulkowe, nie brudzą się, korzystanie z nich zwiększa precyzję ruchów. Myszki laserowe z koeli zadebiutowały osiem lat temu, w oświetleniu powierzchni wykorzystano mały laser półprzewodnikowy. Dzięki temu udało się ponad dwadzieścia razy zwiększyć czułość tego systemu obrazującego. Takie rozwiązanie poprawiło też prace myszy na powierzchniach silnie odbijających światło. Zużywają one bardzo mało energii, dlatego doskonale się spisują, jako urządzenia bezprzewodowe. Ostatnio zadebiutowała też techno9logia, bluetrack. Opracowana została ona przez Microsoft. Działanie tej myszki opiera się na diodzie niebieskiej i specjalnej szerokokątnej soczewce. Zaletą tego rozwiązani jest to, że promień z diody niebieskiej oświetla cztery razy większą powierzchnie niż laser. Dzięki temu mysz działa na marmurze czy nawet lustrze. Jednym z ważniejszych parametrów tych rządzeń jest rozdzielczość. Inaczej nazywa się ten parametr czułością, określa ona jak często myszka sprawdza swoje położenia za pomocą sensora. Kolejny parametr to częstotliwość próbkowania. Dowiemy się z niego jak często nasz gryzoń komunikuje się z komputerem. Jeśli jest to 125HZ to komunikacja ta odbywa się 125 razy na sekundę.