You are here:  / Karta graficzna do 1000 zł / Format MPEG-Audio

Format MPEG-Audio

post by related

related post

Mówiąc o kompresji sygnałów akustycznych nie sposób jest pominąć formatu MPEG-Audio, gdyż podobnie jak MPEG-Video odegra on najprawdopodobniej w najbliższych latach istotną rolę w świecie komputerów klasy Multimedia-PC i Mac. Format MPEG-Audio zbudowany jest podobnie jak algorytm PASC firmy Philips, stosowany na kasetach DCC.

Chodzi tu, podobnie jak w przypadku formatu MPEG-Video, o najefektywniejszą w chwili obecnej metodę kompresji. Punktem wyjścia dla omawianej metody jest model psychoakustyczny. Podobnie jak we wszystkich algorytmach kompresji, pracujących ze stratami, wykorzystuje się tu niedostatki możliwości percepcyjnych człowieka. Z przetwarzanego sygnału usuwa się nie tylko informacje redundantne, lecz także częstotliwości, które nie będą zauważone. Przy użyciu 32 filtrów pasmowych, analizuje się spektrum częstotliwości akustycznych z podziałem na subpasma. Sygnały leżące poza zakresem słyszalności człowieka nie są uwzględniane. Wykorzystuje się przy tym efekt maskowania – sygnały głośniejsze zagłuszają sąsiadujące z nimi sygnały słabsze, tak więc te słabsze są maskowane i nie muszą być rejestrowane. Może się więc zmieniać długość słowa bitowego. Stosując format MPEG-Audio można, w zależności od możliwej szybkości transmisji danych, uzyskać bardzo różne efekty. Osiągalna jest nawet jakość klasy Redbook-Audio – i to przy o wiele mniejszej prędkości bitowej rzędu 256 Kbit/s dla przekazu stereo. Zależnie od rodzaju zastosowania i dostępnego sprzętu dodatkowego – do wyboru są trzy tzw. „wydania” formatu MPEG-Audio o różnych parametrach. Wydania I i II formatu umożliwiają uzyskanie, w oparciu o bank filtrów, wspomnianych wyżej 32 prezentacji subpasmowych sygnału wejściowego, następnie ich kwantowanie i kodowanie z uwzględnieniem modelu psychoakustycznego, w oparciu o który następuje również blokowe, adaptacyjne przyporządkowanie bitów. Uwzględniając wszystkie wymogi Wydania I, Wydanie II realizuje ponadto dalszą kompresję, eliminując występującą redundancję i dokonując zmian współczynnika skalowania, umożliwiając tym samym precyzyjniejsze kwantowanie. W Wydaniu III każde z sub- pasm podlega dodatkowej analizie poprzez wykonanie dla każdego z nich dodatkowych 12 próbek. Aby uzyskać większą efektywność kodowania, stosuje się kwantowanie nieliniowe, segmentację adaptacyjną i kodowanie metodą Huffmana.

Format MPEG-Audio
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)