You are here:  / Biznes i Ekonomia / Analiza finansowa

Analiza finansowa

post by related

related post

Analiza działania przedsiębiorstwa jest bardzo ważnym czynnikiem jeżeli chodzi o rozwój firmy i jej funkcjonowanie w przyszłości. To dzięki niej firma może sprawdzić co można poprawić, a w co zainwestować.
Analiza ekonomiczno-finansowa obejmuje analizę finansową i techniczno-ekonomiczną. Analiza finansowa składa się między innymi z analizy całego majątku firmy i źródeł jej finansowania, analizy kondycji finansowej, czyli płynności, poziomu zadłużenia, rentowności, wskaźniku rynkowej wartości kapitału, analizy przepływów pieniężnych.  Do ustalenia tych wskaźników wykorzystywane są dane wewnętrzne firmy. Są to na przykład sprawozdania finansowe, rachunek zysków i strat, wskaźniki amortyzacji.
Dzięki takim wskaźnikom analiza finansowa może w pełni odzwierciedlać obecny stan firmy jak też ruchy na poziomie kilku lat wstecz. Zobrazowanie wskaźników analizy finansowej na wykresach graficznych pozwala na porównanie poprzednich lat z obecną kondycją firmy. Prowadzi to do wyciągnięcia szczegółowych wniosków co do dalszych działań.

Analiza finansowa
1 vote, 5.00 avg. rating (93% score)